LYTS015 Master's Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Pro gradu -tutkielman laatiminen.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija
  • tuntee tieteenalan keskeisen kirjallisuuden sekä omaa tutkielma-aihettaan käsittelevän kirjallisuuden
  • hallitsee tieteenalan teoreettiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä omaan tutkielmaansa
  • hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet tutkimustehtävän itsenäisestä muotoilusta menetelmien valintaan ja -käyttöön, analyysiin ja tulosten raportointiin
  • tuntee ja osaa soveltaa tieteen tutkimuseettisiä periaatteita
  • hallitsee akateemisen asiatekstin kirjoittamisen. 

Additional information

Suoritetaan yhtäaikaa LYTS014 Pro gradu -seminaarin kanssa. Seminaarin voi aloittaa syys- tai kevätlukukauden alussa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (30 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
<p>Pro gradu -tutkielman arvioinnissa käytetään tiedekunnan arviointikehikkoa ja -lomaketta, mitkä ovat löydettävissä yliopiston nettisivuilta opiskelijan ohjeista.</p>
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäisen tutkimustyön tekeminen ohjaajien ohjauksessa.

Teaching