LYTP005 Social Sciences of Sport Research (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksolla perehdytään liikunnan yhteiskuntatieteellisiin tutkimuksiin. Opiskelijat laativat tarkastelemistaan alan väitöskirjoista esityksen ja kirjallisen oppimistehtävän, joissa arvioidaan muun muassa tutkimuksen tehtäviä, teoreettisia kytkentöjä, keskeisiä käsitteitä, metodologisia ratkaisuja, tuloksia ja rakennetta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • tunnistaa liikunnan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aihealueita ja ominaispiirteitä.
  • ymmärtää alan tutkimusraportoinnin muodot, rakenteet ja vaatimukset sekä kykenee analysoimaan niitä kriittisesti.
  • on saanut esiintymiskokemusta ja valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn / pienryhmässä toimimiseen.

Additional information

Luentoja 20 tuntia. Luennoilla 90 % läsnäolovaatimus (18/20t). 0–1 poissaoloa = ok, 2–3 poissaoloa = korvaustehtävä/korvaustehtäviä, enemmän kuin kolme poissaoloa = kurssinpitäjä tarkastelee opintojakson suoritusmahdollisuutta tapauskohtaisesti.

Kirjallisen oppimistehtävän laatiminen ja esittäminen luennoilla. Luentotentti, missä tentitään luennot ja opiskelijoiden oppimistehtävät.

Opintojakso on lähikurssi. Opiskelijat valitsevat oppimistehtävän kohteeksi väitöskirjan opintojakson alussa esiteltävältä listalta.

Study materials

Opiskelijoiden tarkasteluun valitsemat väitöstutkimukset/niistä laaditut oppimistehtävät.

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
<p>Luentotentti, missä tentitään luennot ja opiskelijoiden oppimistehtävät.<br></p>
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
<p>Kirjallinen oppimistehtävä ja sen esittäminen.<br></p>
Language:
Finnish

Teaching