LPSP1006 Group dynamics in sport and exercise 1 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksolla tutustutaan liikunta- ja urheiluryhmien keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin sekä perehdytään ryhmien eri vaiheisiin.


Suoritustavat

Verkkotentit (monivalinta x3 ja essee) TAI oppimistehtävä ja tiivistelmä

Verkkoväittely

Itsearviointi

Vapaaehtoiset verkkotehtävät ja -luennot


Arviointiperusteet

Verkkotentit (85%) tai oppimistehtävä ja tiivistelmä (85%), verkkoväittely ja itsearviointi (15%)

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa määritellä keskeisiä ryhmiin liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä.

  • osaa tunnistaa optimaalisen ryhmäympäristön ominaispiirteet.
  • osaa kuvailla ryhmien rakennetta, ryhmäprosesseja ja kehitysmalleja.
  • osaa nimetä ryhmätoiminnan kehittämismenetelmiä.
  • osaa huomioida ryhmien erityistarpeita.

Recommended prerequisites

Study materials

Rovio, E., Lintunen, T. & Salmi, O. 2009. Ryhmäilmiöt liikunnassa. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura.

Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Verkkotentit tai oppimistehtävä, vertais- ja itsearviointi
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching