LPES027 Physical Education during early years (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Keskeiset käsitteet ja varhaiskasvatukseen liittyvät teoriat.

Kehityksen eri osa-alueiden vaikutus kehitystä tukevien mielekkäiden liikuntatilanteiden luomiseen.

Sensorinen integraatio ja oppimisvalmiuksien tukeminen liikunnan avulla.

Opetuksen eheyttäminen.


Suoritustavat:

a) Kirjatentti

TAI

b) Oppimistehtävä, joka sisältää 0-7 vuotiaiden lasten liikunnan havainnointitehtäviä


Arviointiperusteet:

a) Kirjatentti 100%

b) Oppimistehtävä 100 %Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää varhaiskasvatukseen liittyviä käsitteitä.
  • ymmärtää lasten kasvua ja kehitystä selittäviä teorioita sekä tietää, minkälainen liikunta tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.
  • ymmärtää liikunnan merkityksen yleisille oppimisvalmiuksille ja hyvinvoinnille.
  • osaa soveltaa teoriaa käytäntöön lasten liikunnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Additional information

Suositeltu ajankohta 4. vuosi kl

Recommended prerequisites

  • Prerequisite group 1
    • LPEY1003 Growth and development in childhood and adolescence (1–2 cr)Not published for this curriculum period

Study materials

a) Kirjatenttinä suoritettavan opintojakson tentittävä kirjallisuus:

Hujala, E. & Turja, L. (toim.) 2020. Varhaiskasvatuksen käsikirja, (viides uudistettu painos). Jyväskylä: PS-Kustannus. (385 s.) ISBN 978-952-370-067-3

Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016:22. (64 s.) ISBN 9789522634115


b) Oppimistehtävän tukena käytettävä materiaali:

Sääkslahti, A. 2018. Liikunta varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS-Kustannus. (271s.) ISBN 9789524518307

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016: 21. (44 s.) ISBN 9789522634108

Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016:22. (64 s.) ISBN 9789522634115

Oppimistehtävän ohjeet saat Arja Sääkslahdelta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Description:
Oppimistehtävän ohjeet saat Arja Sääkslahdelta
Select all marked parts

Method 3

Description:
E-tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching