LBIP1012 Exercise Physiology II (2–3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Opintojaksolla tarkastellaan mm. hormonaalista säätelyä, lisäravinteita, ympäristöolosuhteita ja kehon koostumusta kuormitusfysiologiaan liittyen.

Description

Opintojaksolla järjestetään 14 h tenttikirjaan pohjautuvia luentoja, joilla käydään läpi hormonaalista säätelyä kuormituksessa, tavallisimpia lisäravinteita, ympäristöolosuhteiden vaikutusta kuormitusfysiologisiin muuttujiin sekä liikunnan kehonkoostumuksen ja ikääntymisen välisiä yhteyksiä. Luentosalidemonstraatiossa (2 h) havainnollistetaan erilaisia kehonkoostumukseen liittyviä mittauksia. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää hormonaalisen säätelyn, erikoisravinnon, ympäristöolosuhteiden, kehon koostumuksen ja ikääntymisen yhteyksiä fyysiseen kuormitukseen, suorituskykyyn ja harjoitteluun. 

Additional information

1. kevätlukukausi, 4. periodi

Description of prerequisites

LTKP1000 Toiminnallinen anatomia, LBIP010 Fysiologian perusteet, LBIP2018 Fysiologian perusteiden harjoitukset, LBIP1011 Kuormitusfysiologia I (ei koske UEF-opiskelijoita). 

Literature

  • McArdle, W. D., Katch V. L. 2007, 2009 or 2015. Exercise Physiology, Energy, Nutrition and Human Performance. Baltimore, ML, USA: Lippincott Williams & Wilkins (ss. 407-453, 543-591, 597-641, 731-807, 839-875 (LBI 250 s.); ISBN 9781451191554 978-1-4511-9383-1 1451191553

Completion methods

Method 1

Description:
Tapa 1 (3 op) Luentosalidemonstraatio suoritettava hyväksytysti, tentti (luennot, kirja ja luentosalidemonstraatio) suoritettava.
Evaluation criteria:
Luentosalidemonstraatio suoritettava hyväksytysti, tentti 100 %
Select all marked parts

Method 2

Description:
Tapa 2 (2 op) LTKP1001-opintojakson täydentäjät: suoritettava luentosalidemo sekä kirjatentti (luennoille ei tarvitse osallistua).
Evaluation criteria:
LTKP1001-opintojakson täydentäjät: suoritettava luentosalidemo sekä kirjatentti (= 2 op), tentti 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching