LATP002 Basics of Latin 2 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Kurssilla tutustutaan osaan latinan kielen perus­kieliopista ja ‑sanastosta yksinkertaistettujen tekstien pohjalta. Harjoituskurssi, johon sisältyy pakollisia harjoituksia Moodlessa, ja kertauskuulustelu.


Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen, Moodlen pakollisten harjoitusten ja kertauskuulustelun suorittaminen.Learning outcomes

Kurssilla kehitetään eurooppalaisen kulttuurin ja aatehistorian sekä eurooppalaisten, erityisesti latinan ja romaanisten kielten rakenteen ja sanaston tuntemusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa ääntää latinaa klassisen latinan mukaisesti,
  • kykenee apuvälineiden avulla (sanasto, kielioppi) kääntämään hyvin yksinkertaista latinankielistä tekstiä suomeksi,
  • tunnistaa ja pystyy muodostamaan latinan yleisiä kieliopillisia rakenteita: esim. adjektiivien vertailu, yleisimpien pronominien taivutus, adverbien muodostus, aktiivin pluskvamperfekti ja futuuri, konjunktiivin imperfekti ja pluskvamperfekti, epäsäännöllisten verbien taivutus, epäsuora väite / tahtomuslause / kysymyslause, ablativus absolutus, tavallisimmat temporaaliset sivulauseet, gerundiivi,
  • osaa selittää, miksi sana on lauseessa tietyssä muodossa (lauseenjäsennys, joitakin sijamuotojen erityiskäyttöjä),
  • tunnistaa antiikin kulttuuriviitteitä.

Description of prerequisites

Edellytyksenä on Latina 1 -kurssin oppimäärän suorittaminen (koulussa latinaa lukeneet voivat saada vapautuksen Latina 2 ja 3 -kursseista).

Recommended prerequisites

Study materials

Kurssimoniste Latina 2.

Completion methods

Method 1

Description:
Moodlen pakolliset harjoitukset täytyy tehdä suoritusmerkinnän saamiseksi.
Evaluation criteria:
Opetukseen osallistuminen ja kertauskuulustelu
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching