KYCY2010 Media Education (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology, Kokkola University Consortium Chydenius
Coordinating organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius - Education
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


  • tuntee mediakasvatuksen käsitteitä ja pedagogisia lähestymistapoja
  • ymmärtää media- ja medialukutaitojen sekä suojelullisen näkökulman merkityksen mediakasvatuksessa
  • osaa valita ja kehittää monimuotoista mediakulttuuria tukevia oppimisympäristöjä sekä omaa valmiudet suunnitella mediapedagogisia oppimiskokonaisuuksia. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee mediakasvatuksen käsitteitä ja pedagogisia lähestymistapoja
  • ymmärtää media- ja medialukutaitojen sekä suojelullisen näkökulman merkityksen mediakasvatuksessa
  • osaa valita ja kehittää monimuotoista mediakulttuuria tukevia oppimisympäristöjä sekä omaa valmiudet suunnitella mediapedagogisia oppimiskokonaisuuksia.

Study materials

Oppimateriaaleista sovitaan opintojaksolla.

Completion methods

Method 1

Description:
Opintoihin kuuluvien opintojaksojen opetus- ja suoritustavat sekä oppimateriaalit eritellään lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching