KTKP010 Learning and Guidance (4–5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

  • lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja kehitys kehityspsykologian valossa
  • oppiminen eri oppimiskäsitysten ja oppimisteorioiden valossa (esim. motivaation ja vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa)
  • erilaiset oppimiskäsitykset opetuksen käytännöissä ja inklusiivisten oppimisympäristöjen rakentamisessa
  • arviointikulttuurin rakentaminen ja erilaiset arviointitavat 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ihmisen kasvun ja kehityksen perusteet
  • tuntee keskeiset oppimisen teoriat ja oppimiskäsitykset ja osaa hyödyntää niitä käytännön tilanteissa
  • osaa tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta ja tuntee inklusiivisen pedagogiikan perusperiaatteet
  • tuntee oppimisen arvioinnin erilaisia periaatteita ja ymmärtää arvioinnin merkityksen oppimisen ohjaamisessa
  • ymmärtää ohjauksen laaja-alaisuuden oppijan oppimisen, identiteetin ja toimijuuden tukemisena

Additional information

Study materials

Soveltuvin osin seuraavat:

Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Otava.

Pulkkinen, L., Ahonen, T. & Ruoppila, I. (2023). Ihmisen psykologinen kehitys. PS-kustannus.


Englanninkielinen tieteellinen artikkeli.

Lisäksi muuta oppimateriaalia, joka tarkennetaan opintojakson toteutuksen yhteydessä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts

Method 4

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts

Method 5

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts

Method 6

Description:
Liikunnan opiskelijoiden suoritustapa.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
No published teaching
x
x
x
x

Exam (1 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching