HISA1006 Crises and Societal Change I (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Coordinating organisation:
Department of History and Ethnology, Open University
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Kurssi johdattaa kriisien tarkasteluun historiallisten muutosten katalyytteina, sekä aiheen kehityslinjoihin ja tärkeimpiin lähestymistapoihin.

Description

Crisis is a basic concept in historical research through which events, breakthroughs and historical turning points have been analysed. In these studies students will learn more about the history of crises and the accompanying concepts and perspectives, likewise how to apply these critically in the scrutiny of various historical phenomena. 

Learning outcomes

Jakson suoritettuaan opiskelija

  • Ymmärtää kriisin käsitteen historiallisen kehityksen esimodernista ajasta nykypäivään.  
  • Kykenee arvioimaan kriisien merkitystä ja seurauksia eri aikakausina.

  • Ymmärtää ja osaa arvioida kriisien merkitystä yhteiskunnallisessa muutoksessa.

  • Ymmärtää, miten "kriisiä" on lähestytty erilaisissa historiallisissa tutkimuksissa (esimerkiksi talous, yhteiskunta ja kulttuuri, materiaaliset olosuhteet, ulkopolitiikka jne.).

  • Ymmärtää, miten kriisiä käytetään historiallisten kertomusten rakentamisessa.

Lisäksi opiskelija on kehittänyt

  • kykyään hallita isoja aihekokonaisuuksia ja tiedon analysointia

  • viestintä ja argumentaatiotaitojaan

  • Kansainvälisyystaitojaan lukemalla vieraskielistä tutkimuskirjallisuutta ja tutustunut tiedon rakentumisen ylikansalliseen luonteeseen.

Additional information

Active participation in teaching and written assignments or lecture exam. Completion by independent study – essay or book exam. Active participation in the study group and written assignments.

Study materials

To complete the studies using set books students will select works from the following list in such a way as to acquire 5 points. Choice of books for essays to be agreed in advance with the teacher in charge.

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen opetukseen (+ luentotentti)
Evaluation criteria:
Suoritustavasta riippumatta numeerinen arvosana asteikolla 0–5. Arvosana perustuu osaamistavoitteiden toteutumista mittaavien suoritusten arviointiin. Kontaktiopetus edellyttää osallistumista opetukseen ja annettujen tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Itsenäisessä suorituksessa hyväksytty suoritus edellyttää tehtävien hyväksyttyä suorittamista.
Select all marked parts

Method 2

Description:
1 x n. 10 sivun essee, jonka teemat ja ydinlukumateriaalit ovat samat kuin lähiopetuksessa käytettävät materiaalit sekä 1x kirja-arvostelu yhdessä opettajan kanssa sovittavasta teoksesta.
Evaluation criteria:
Suoritustavasta riippumatta numeerinen arvosana asteikolla 0–5. Arvosana perustuu osaamistavoitteiden toteutumista mittaavien suoritusten arviointiin. Kontaktiopetus edellyttää osallistumista opetukseen ja annettujen tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Itsenäisessä suorituksessa hyväksytty suoritus edellyttää tehtävien hyväksyttyä suorittamista.
Select all marked parts

Method 3

Description:
Kirjatentti
Evaluation criteria:
Suoritustavasta riippumatta numeerinen arvosana asteikolla 0–5. Arvosana perustuu osaamistavoitteiden toteutumista mittaavien suoritusten arviointiin. Kontaktiopetus edellyttää osallistumista opetukseen ja annettujen tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Itsenäisessä suorituksessa hyväksytty suoritus edellyttää tehtävien hyväksyttyä suorittamista.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study: essay (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Opiskelija valitsee itse esseen aiheen, ja keskustelee siitä kurssin vastuuopettajan kanssa. Esseessä käytettävä kirjallisuus EI ole sama kuin kirjatenttien teokset. Esseen aihe määrittää käytettävän kirjallisuuden, joka pohjautuu aiheen kannalta keskeiseen tutkimuskirjallisuuteen.

Teaching

x

Independent study: examination (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching