ERIP104 Defining and Identifying Learning Difficulties (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences, Open University
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Opintojaksolla tutustut erilaisiin oppimisen vaikeuksiin, syihin, piirteisiin ja arviointiin. Ymmärrät taitojen ja oppimisedellytysten yksilöllisen vaihtelun.

Description

erilaiset oppimisen ja käyttäytymisen vaikeudet, tuen tarpeiden tunnistaminen ja arviointi, yksilölliset tukikeinot

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee keskeisimpien oppimisen vaikeuksien määritelmiä, piirteitä ja syytaustoja

  • ymmärtää arvioinnin tavoitteita ja tuntee erilaisia oppimisen vaikeuksien arviointitapoja sekä niihin pohjautuvia tukikeinoja oppimisessa 

Recommended prerequisites

Study materials

Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M.-K., & Siiskonen, T. (toim.). (2019 tai uudempi painos). Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti. Soveltuvin osin. [Myös E-kirja.] Soveltuvin osin.

Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa ja/tai Moodlessa.  

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Erityispedagogiikan perusopintoja vapaasti valittavina opintoina suorittaville.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts

Method 3

Description:
Erityispedagogiikan perusopintoja vapaasti valittavina opintoina suorittaville.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

oppimistehtävä

No published teaching