CMBJ1005 Qualification exam in clinical cell biology (12 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science, Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

This study module is available only for those PhD students, who have been accepted for the clinical cell biology training

Description

Kuulustelu koostuu kahdesta osakuulustelusta, kumpikin laajuudeltaan 6 op. Ensimmäinen osakuulustelu perustuu sovittuun kirjallisuuteen. Toisessa osakuulustelussa opiskelija osoittaa patologian alan kliinisen harjoittelun eri osa-alueiden hallinnan.

Learning outcomes

This exam only be done in Finnish.

Additional information

Kirjallisuuteen perustuvan osakuulustelun materiaali (noin 600 sivua) sovitaan etukäteen tentaattorin kanssa. Kliiniseen harjoitteluun perustuva osakuulustelu suositellan suoritettavan kirjallisuuskuulustelun jälkeen.

Description of prerequisites

Tentti voidaan suorittaa kliinisen harjoittelun viimeisen vuoden aikana

Literature

  • Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques,Kim S Suvarna & Christopher Layton & John D. Bancroft, Elsevier, 8 th tai uudenpi painos.
  • Diagnostic Immunohistochemistry. Theranostic and genomic applications. Dabbs. Elsevier 2022
  • Syöpätaudit. Joensuu, Roberts, Teppo, and Tenhunen. Duodecim 2010, tai uudempi painos

Completion methods

Method 1

Description:
Tentti koostuu kahdesta osakuulustelusta, jotka voidaan suorittaa joko valvottuna työpaikalla (4 h) tai eTenttinä (3 h 50 min)
Evaluation criteria:
Kumpikin osakuulustelu pisteytetään ja hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 75 % yhteispisteistä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (12 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching