YRTKOK Yritystehdas-moduuli (15+ cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Yritystehdas temaattinen moduuli koostuu kolmesta kurssista, joiden toteutusvastuu on Jyväskylän Yritystehtaalla yhteistyössä EduFutura (JY, JAMK, Gradia) oppilaitosten kanssa. Ideasta yritykseksi -kurssilla arvioidaan yrittäjäksi ryhtymisen edellytyksiä ja kehitetään yritysideaa kohti mahdollisuutta käynnistää liiketoiminta. Yrittäjävalmennus on opiskelijan/henkilökunnan jäsenen olemassa olevan yrityksen liiketoiminnan kehittämistä Yritystehtaan yritysvalmentajien johdolla. Demola -kurssilla opiskelijat toteuttavat toimeksiantajayritykselle projektin monitieteisessä opiskelijatiimissä. 

Learning outcomes

Temaattisen moduulin suoritettuaan opiskelija osaa:
- realistisesti arvioida omia yrittäjäksi ryhtymisen edellytyksiään
-tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, markkinointi-suunnitelman, taloudelliset laskelmat
-pitchata liikeideansa

- toteuttaa toimeksiantajan määrittelemän projektin 

Structure

Select all (18–23 cr)