TEKMODKOK Tiedon muotoilu ja tekninen viestintä -moduuli (15 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Tämän moduulin kurssit Tiedon muotoilu (5 op), Tekninen viestintä (5 op) ja Teknisen viestinnän projekti (5 op) suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa käyttäjälähtöisen ja teknisen viestinnän peruskäsitteitä ja metodeja erilaisten tekstien, kuten käyttöohjeiden, analysointiin ja luomiseen sekä lineaarisissa että modulaarisissa dokumentointiympäristöissä. Hän ymmärtää saavutettavuusvaatimusten merkityksen digitaalisessa yhteiskunnassa ja osaa asettua käyttäjän asemaan.


Kursseista suoritetaan ensin Tiedon muotoilu, jonka jälkeen Tekninen viestintä, ja lopuksi Teknisen viestinnän projekti.

Learning outcomes

Moduulin suoritettuaan opiskelija

  • Hallitsee käyttäjälähtöisen viestinnän periaatteet
  • Kykenee analysoimaan ja muokkaamaan tekstejä viestinnällisen saavutettavuuden näkökulmasta
  • Hallitsee teknisen viestinnän standardit, prosessit ja työskentelytavat
  • Kykenee tuottamaan teknisen viestinnän tuotteita erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Additional information

Tiedon muotoilu ja tekninen viestintä -moduuli on avoin Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoille sekä Diplomi-insinöörikoulutuksen opiskelijoille.

Structure

Select all (15 cr)