TAHSYVERI Advanced Studies in Art History as Optional Studies (60+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Taidehistorian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on vahva perehtyneisyys taidehistorian teorioihin ja menetelmiin. Hänellä on syvällinen taito analysoida taidetta ja visuaalista kulttuuria ja hän on kehittänyt kriittistä ja eettistä näkemystään.

Opiskelija osaa tuottaa itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin perustuvan tieteellisen tutkielman, joka sisältää uutta tietoa. Opiskelija pystyy tunnistamaan tutkintonsa tuottaman asiantuntemuksen ja sijoittamaan sen omaa tieteenalaansa laajempaan kenttään. Hänellä on valmiudet vuoropuheluun erilaisten toimijoiden ja yleisöjen kanssa.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy soveltamaan tietämystään ja taitojaan monenlaisissa asiantuntijatehtävissä. Hän osaa soveltaa oppimaansa työtehtävissään ja kehittää omaa alaansa. Hän hallitsee työelämässä tarvittavia projektityön ja viestinnän taitoja ja osaa toimia eettisesti ja vastuullisesti. Opiskelija kykenee toimimaan ja kehittämään yhteistyötä monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Structure

Select all (60+ cr)