STKKOKA Finnish as a second language in education, thematic module A (15–20 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies, Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Moduulin opintojaksoilla perehdytään suomi toisena kielenä -oppimisen, -opetuksen ja -arvioinnin lähtökohtiin ja tavoitteisiin sekä kielitietoisen koulutuksen periaatteisiin. Sisällöissä otetaan huomioon eri-ikäiset oppijat ja eri koulutusasteet. Moduuli sopii sellaisille osallistujille, jotka eivät ole opiskelleet suomen kielen perusopintoja tai suomi toisena ja vieraana kielenä –perusopintoja. 

Learning outcomes

  • tuntee suomi toisena kielenä -oppimisen ja -opetuksen lähtökohtia ja tavoitteita
  • tiedostaa toisen kielen oppimisprosessin yksilöllisyyden, jatkuvuuden ja tilanteisuuden
  • hahmottaa suomen kieltä opittavana kielenä ja oppimisen välineenä eri kielitaustoista tulevien ja eri-ikäisten oppijoiden näkökulmasta
  • tunnistaa oppijoiden suomen kielen oppimisen mahdollisuuksia ja ympäristöjä sekä tuntee oppimateriaaleja

Additional information

Moduuli sopii sellaisille osallistujille, jotka eivät ole opiskelleet suomen kielen perusopintoja tai suomi toisena ja vieraana kielenä –perusopintoja, esimerkiksi lastentarhan- luokan- ja erityisopettajille sekä muille S2-koulutuksen ja -ohjauksen parissa työskenteleville.

Structure

Select 3–4 pcs. (15–20 cr)