PEOPER Basic Studies in Family Studies (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Tweet text

Perheopintojen perusopinnoista saat ajankohtaista, monitieteistä tutkimustietoa perheestä. Opit ymmärtämään erilaisia perheitä ja saat valmiuksia perhetyöhön.

Description

Perheopintojen perusopintokokonaisuus koostuu viidestä opintojaksosta:

PEOP0100 Moninainen perhe

PEOP0200 Perhesuhteet

PEOP0300 Perheen voimavarat ja tuki

PEOP0400 Yhteiskunta ja perhe

PEOP0500 Ajankohtainen perhetutkimus

Moninainen perhe (PEOP0100) -opintojakso suositellaan suoritettavaksi perheopintojen alussa. Jakso johdattelee eri tieteiden perhetutkimukseen ja perhekäsitteisiin, perheen monimuotoisuuteen ja suomalaisen perheen kehityssuuntiin.

Perhesuhteet (PEOP0200) -opintojaksossa keskitytään perheen sisäisiin suhteisiin erilaisissa perheissä ja elämänkulun eri vaiheissa. Jaksossa käsitellään mm. parisuhdetta, vanhemmuutta, sisaruutta ja isovanhemmuutta.

Perheen voimavarat ja tuki (PEOP0300) -opintojaksossa perhettä tarkastellaan perhearjen ja erilaisten elämäntilanteiden näkökulmista. Tarkasteltavina ovat mm. vanhemmuus, perheen ja moniammatillisen tiimin yhteistyö, perheen voimavarat ja perheen tukeminen erityistilanteessa.

Yhteiskunta ja perhe (PEOP0400) -opintojaksossa tutkitaan perhettä historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa sekä sitä, miten yhteiskunnalliset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat perheeseen.

Ajankohtainen perhetutkimus (PEOP0500)-opintojaksossa perehdytään valinnaiseen, ajankohtaiseen perheteemaan tuoreen tutkimustiedon valossa.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Perheopinnot välittävät opiskelijoille eri tieteenalojen ajankohtaista tietoa perheestä. Perheopintojen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

- tuntee monitieteisen perhetutkimuksen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat

- osaa tarkastella erilaisia perheitä, perhearkea, perhesuhteita ja perheen yhteistyösuhteita elämänkulun eri vaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa

- osaa tarkastella perhettä historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa

- tuntee suomalaista perhettä koskevaa tuoretta tutkimusta ja pystyy liittämään tutkimusten tuloksia ajankohtaiseen, perheestä käytävään keskusteluun

- osaa etsiä, lukea ja arvioida perhettä koskevaa tutkimustietoa

- osaa keskustella perhettä koskevista teemoista toisten opiskelijoiden kanssa

- osaa työskennellä verkko-oppimisympäristöissä

Structure

Select all (25 cr)