OKUPER Basic Studies in Art (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

OKL:n tarjoamat valinnaiset opintokokonaisuudet päätetään lukuvuosittain, ja ne on suunnattu ensisijaisesti OKL:n luokanopettajaopiskelijoille. Valinnaisten opintojen ryhmän perustamisen edellytys on, että ryhmään tulee riittävästi luokanopettajaopiskelijoita. Mikäli valinnaisten opintojen ryhmissä jää tilaa, voidaan ryhmään ottaa myös toisten laitosten ja tiedekuntien opiskelijoita.

Lisätietoa luokanopettajaopiskelijoille

Lisätietoa JY:n muiden laitosten opiskelijoille

Description

 • Kuvakulttuurit, taidehistoria ja nykytaiteen ilmiöt
 • Piirustus, maalaus, grafiikka ja värioppi
 • Kuvan rakentamisen perusteet, havainto- ja kuvantuottamisprosessi
 • Kolmiulotteinen työskentely, ympäristötaide ja arkkitehtuuri
 • Teknologian merkitys valokuvan, videon, sarjakuvan ja graafisen suunnittelun tekijänä ja käyttäjänä
 • Mediapedagogiikan peruskouluun sopivia työtapoja
 • Kuvataidepedagogiikan ja esteettisen kasvatuksen keskeiset työmuodot
 • Opetuskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Ekskursio joko koti- tai ulkomaiseen kohteeseen

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
 • ymmärtää kuvallisen ilmaisun merkityksen lapsen oppimisessa
 • tuntee kuvataiteen ja kuvakulttuurien erilaisia ilmaisumenetelmiä ja työtapoja
 • hallitsee kuvataideoppiaineen sisältöalueet ja osaa soveltaa kuvataidetta perusopetuksessa
 • osaa kehittää ja soveltaa kuvataidekasvatusta työyhteisössään

Additional information

Opintokokonaisuuden toteutuksesta päätetään lukuvuosittain laitoksen resurssien ja opintoihin hakevien hakukelpoisten luokanopettajaopiskelijoiden lukumäärän perusteella.

Structure

Select all (25 cr)