MODKIMKOK Language Awareness and Multilingual Pedagogy (10–25 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences, Department of Teacher Education, Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Tweet text

Temaattinen moduuli, joka on tarkoitettu KiMo-opiskelijoille.

Description

 • Monikielisen oppijan opetus- ja tuen järjestelyt koulussa ja päiväkodissa
 • Oppijan osallisuuden ja monikielisen identiteetin tukeminen
 • Oppijan toiminnallisen kielitaidon arvioiminen ja sen kehittymisen tukeminen
 • Eri tiedonaloille tyypillisiä tekstikäytänteitä
 • Kielitietoinen opetus sekä kielitaidon ja tekstikäytänteiden hallinnan kehittäminen osana tiedonalojen sisältötietojen oppimista
 • S2-opetus kielitaidon ja sisältöosaamisen kehittämisessä

Learning outcomes

KiMo-opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • osaa eritellä monikielisen ja -kulttuurisen koulun/päiväkodin toimintakulttuuria, kehittämishaasteita ja vahvuuksia ja kehittää monikielistä toimintakulttuuria moniammatillisessa tiimissä
 • ymmärtää kielen merkityksen yhteiskunnassa, elämän eri osa-alueilla, eri tiedonalojen oppimisessa
 • osaa eritellä ja hyödyntää oppijoiden kielellisiä ja kulttuurisia resursseja arjen tilanteissa
 • osaa eritellä eri tiedonalojen ja päiväkodin/koulun arjen kielellisiä käytänteitä
 • tuntee keinoja tukea pedagogisesti kaikkien oppijoiden monikielistä identiteettiä ja kielellisiä ja kulttuurisia resursseja päiväkodin/koulun vuorovaikutustilanteissa
 • tuntee tapoja ohjata kielen ja sisältötiedon limittäistä oppimista

Additional information

KiMo-opinnot ovat luokanopettajaopiskelijoiden ja varhaiskasvatuksen KiMO-ryhmässä opiskeleville tarkoitettuja opintoja sekä KiVi-laitoksen KiMo-tutkinto-ohjelmaan valittujen opintojen opintoja. 

Structure

Select min. 10 cr