MATPER Basic Studies in Mathematics as Optional Studies (25+ cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Matematiikan erillinen perusopintokokonaisuus voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Vaihtoehto B on teoreettisempi kuin vaihtoehto A ja sitä suositellaan niille, jotka aikovat jatkaa matematiikan opintoja ja suorittaa matematiikan aineopintokokonaisuuden. Myös vaihtoehdon A kautta voi jatkaa aineopintoihin, mutta se ei tarjoa yhtä vankkaa teorian ymmärrystä.

Learning outcomes

Matematiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee analyysin ja lineaarialgebran peruskäsitteistön ja omaa valmiudet niihin liittyvien tulosten soveltamiseen. Hän ymmärtää matemaattisen teorian yleisen rakenteen ja perustelujen roolin matematiikassa. Opiskelija on vahvistanut menetelmä- ja ongelmanratkaisutaitojaan, ja laajentanut matematiikan osa-alueiden tuntemustaan.    

Description of prerequisites

Lukion pitkän matematiikan pakollisten kurssien oppisisältöjen hyvä hallinta.

Structure

Select 1 pcs. (25+ cr)