LLTSYV Advanced Studies in Sports and Exercise Medicine (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Description


Learning outcomes

Liikuntalääketieteen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
  • osaa arvioida liikunnan aloittamiseen liittyviä riskejä eri ikäryhmissä
  • osaa arvioida liikunnan vaikutuksia ja riskejä sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sekä osaa soveltaa turvallisen ja tehokkaan liikunnan annostelun periaatteet eri kohderyhmille.
  • ymmärtää liikuntalääketieteen ja liikunnan aseman lääketieteen, liikunta-alojen ja kansanterveystyön kentässä.
  • osaa tarkoituksenmukaisesti käyttää alansa tyypillisimpiä tutkimus- ja mittausmenetelmiä
  • osaa kriittisesti arvioida tutkimusprosessia ja tuotetun tiedon luotettavuutta
  • osaa itsenäisesti tuottaa tieteellisesti perusteltua asiatekstiä
  • on vapaasti valittavilla opinnoilla vahvistanut liikuntalääketieteen asiantuntijuutta oman kiinnostuksensa ja tulevaisuuden suunnitelmien mukaan

Description of prerequisites

Terveystieteiden perus- ja aineopinnot

Structure

Select all (58+ cr)