KPTPERKOK Collaborating with diverse families (15 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:
Vapaasti suoritettava moduuli varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Hakuohje muille opiskelijoille: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kat/opiskelu/temaattiset-moduulit

Description

perhemuodot, perhesuhteet ja -kulttuurit, erilaisuuden huomioiminen, moninaisuuden kohtaaminen, perheteoriat, perhe yhteiskunnallisena ja psykologisena ilmiönä, sukupuoli-ja sukupolvinä-kökulmat, kasvatusyhteistyö, perheiden palvelujärjestelmät, monialainen/moniammatillinen yhteistyö

Learning outcomes

Moduulin suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida perheeseen, vanhemmuuteen, kasvatukseen ja kasvatusyhteistyöhön liittyviä ilmiöitä ja käytäntöjä kriittisesti ja moninäkökulmaisesti
  • ymmärtääperheiden, perhemuotojen sekä erilaisten kieli- ja kulttuuritaustojen kohtaamisen kysymyksiä kasvatus- ja koulutusinstituutioissa
  • hallitsee kasvatusyhteistyön käytäntöjä toimiessaan yhteistyössä perheiden ja muiden ammattilaisten kanssa 

Additional information

Temaattinen moduuli kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoille sekä jatkuvan oppimisen opiskelijoille. Moduuliin voidaan ottaa lukuvuodelle 2021-2022 kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta 5 tutkinto-opiskelijaa sekä 5 jatkuvan oppimisen opiskelijaa. Moduuli on vapaasti suoritettava varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Moduulia suositellaan opiskelijalle siinä vaiheessa, kun hän on suorittanut oman tutkinto-ohjelmansa aineopinnot. Opintojaksot suositellaan suoritettavaksi seuraavassa järjestyksessä: syyslukukaudella opintojaksot VAAM1250 ja KPTM1030, kevätlukukaudella opintojakso KLAS1619. Moduuliin voi hakea vuosittain huhtikuussa. Ohjeet moduuliin ilmoittautumiseen julkaistaan verkossa kasvatustieteiden laitoksen opiskelu-sivuilla.

Structure

Select all (15 cr)