KPTLOIKOK Language, socioemotional skills and identity in the multilingual contexts of early childhood education and care (15 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Description

Opintokokonaisuus (15 op) koostuu kolmesta viiden opintopisteen jaksosta. Opiskelijat työskentelevät verkkoalustalla pääosin itsenäisesti ja yhdessä muiden osallistujien kanssa vertaisryhmässä. Itsenäinen etätyöskentely sisältää digitaaliseen opetusmateriaaliin perehtymistä ja työelämälähtöisten tehtävien tekemistä. Lisäksi kurssiin sisältyy varhaiskasvatustyön kontekstiin sijoittuva kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on tukea monikielisen varhaiskasvatusympäristön toimintakulttuurin kehittymistä. Mikäli kurssiin sisältyy lähiopetuspäiviä, nämä on mahdollista korvata osallistumalla etätyöskentelyyn.  

Learning outcomes

Kieli, sosioemiotionaaliset taidot ja identiteetti varhaislapsuuden monikielisissä ympäristöissä -moduulin tavoitteena on syventää varhaiskasvatuksen opettajien osaamista lasten kielellisten-, sosiaalisten- ja tunnetaitojen kehittymisestä sekä erilaisten identiteettien tukemisen merkityksestä. Lisäksi tavoitteena on perehtyä kielitietoiseen pedagogiikkaan varhaiskasvatuksen monikielisissä toimintaympäristöissä. Opintokokonaisuus tarjoaa välineitä varhaiskasvatusyhteisön monikielisen toimintakulttuurin kehittymiseen varhaiskasvatuksen kontekstissa.  

Additional information

Opetusohjelmassa ilmoitetaan mitkä opintojaksot ovat tarjolla minäkin lukuvuonna. Moduuli on tarkoitettu kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoille ja opiskelijamäärä on rajoitettu. Tarkemmat ohjeet moduuliin ilmoittautumisesta julkaistaan verkossa kasvatustieteiden laitoksen opiskelu-sivulla

Structure

Select all (15 cr)