JOUKOK Study Module in Journalism (25+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Journalistiikan opintokokonaisuuden painopisteenä on journalistinen tiedon hankinta, arvioiminen ja esittäminen. Kokonaisuuteen kuuluvilla opintojaksoilla opiskelija oppii tekemään journalistisia perussisältöjä, kuten uutis-, feature- ja mielipidejuttuja eri media-alustoille: painettuun mediaan, radioon, televisioon sekä verkkoon ja mobiiliin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee journalistista professiota ja sen ajankohtaisia haasteita sekä kykenee arvioimaan journalismin roolia ja merkitystä yhteiskunnassa.

Learning outcomes

Journalistiikan opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia journalistisissa perustehtävissä ja projekteissa monimediaisessa ympäristössä
  • tuntee journalismin eri alustoille tehtävien uutis-, feature- ja mielipidejuttujen perusrakenteen ja keskeiset ilmaisukeinot
  • kykenee analyyttiseen tiedon hankintaan, arviointiin ja luomiseen
  • osaa tehdä eettistä harkintaa journalistisessa työssä.

Description of prerequisites

Viestinnän ja median / Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot

Structure

Select all (25 cr)