ELISYV Advanced Studies in Adapted Physical Activity (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Erityisliikunnan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia soveltavan liikunnan asiantuntijana erityisesti toisella asteella ja korkea-asteen koulutuksessa
  • tuntee soveltavan liikunnan keskeisen kirjallisuuden
  • hallitsee soveltavan liikuntatutkimuksen tekemisen periaatteet
  • osaa hyödyntää oman opinnäytetyönsä kannalta keskeiset tutkimus- ja analyysimenetelmät
  • tuntee soveltavan liikuntatutkimuksen keskeiset sisällöt ja on saanut harjoitusta tutkimusprosessiin osallistumisesta

Description of prerequisites

Erityisliikunnan aineopinnot

Structure

Select all (60 cr)