ELIAIN Intermediate Studies in Adapted Physical Activity (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Erityisliikunnan aineopinnot (35 op) suoritettuaan opiskelija

  • tuntee laaja-alaisesti soveltavan liikunnan haasteita ja mahdollisuuksia elämänkulun eri vaiheissa
  • osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida tiedon laatua kriittisesti ja kirjoittaa tieteellistä asiatekstiä sekä osallistua akateemiseen keskusteluun
  • osaa toimia soveltavan liikunnan asiantuntijatehtävissä kasvatuksen, liikunnan ja urheilun tai terveydenhuollon alueilla 

Description of prerequisites

Erityisliikunnan perusopinnot

Structure

Select 35 cr