DIGMODKOK Digital Life module (25 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Digitaalinen elämä on temaattinen moduuli, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelija ymmärtämään tietotekniikan ja digitalisaation kokonaisvaltainen vaikutus yksilöihin ja yhteisöihin jokapäiväisessä elämässä ja työssä.

Learning outcomes

Temaattisen moduulin suoritettuaan opiskelijoilla on kattava ja monipuolinen näkemys digitalisaation yhteiskunnallisista ja yksilöllisistä ja eettisistä vaikutuksista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä kyky soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Structure

Select all (25 cr)