BMEKOK Biomekaniikan syventävä moduuli (15+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Edellyttää LitK opintoja tai DI - opiskelijoilta LBIKOK - opintokokonaisuutta seuraavasti: Biomekaniikan moduulin edeltäviin opintoihin kuuluvat sivuaineen pakolliset (21op) ja:

LBIP2000 Hermolihasjärjestelmän perusteet (7 op)
LBIA012 Biomekaanisia kuvantamismenetelmiä (4 op) 

Description

Biomekaniikan syventävän moduulin tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä liikkumisen biomekaniikasta ja hermolihasjärjestelmän toiminnasta ja adaptaatiosta. Moduulissa perehdytään ihmisen aivo- ja selkäydintason sensorimotorisiin mekanismeihin ja niiden vaikutuksiin liike- ja lihasmekaniikkaan, liikkumisen, harjoittelun, lihasväsymyksen ja ikääntymisen kontekstissa. Ymmärrystä syvennetään myös soveltavasti kliinisen- ja urheilubiomekaniikan näkökulmasta. Moduulissa mekanismista näkökulmaa vahvistetaan myös tutustumalla nykyaikaisiin mittausmenetelmiin ja siihen, miten niitä voidaan hyödyntää biomekaanisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi.

Learning outcomes

-

Structure

Select all (22–24 cr)