AIKPEA Basic Studies in Adult Education (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University, Kokkola University Consortium Chydenius - Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Tweet text

Rakenna osaamistasi Aikuiskasvatustieteen perusopintojen avulla. Opinnoissa syvennyt monipuolisesti oppimisen ja osaamisen kehittämiseen aikuisuudessa.

Description

 • Aikuisen elämänkulku
 • Aikuisen kehitys, ajattelu ja oppiminen yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta
 • Aikuinen oppija muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän vaatimusten keskellä
 • Aikuiskasvatustiede tutkimuksena
 • Asiantuntijuus ja ammatillinen toimijuus työssä
 • Aikuiskasvatustieteen teemat suhteessa käytäntöön ja kehittämiseen pedagogisen tai työelämän kehittämishankkeen muodossa
Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa aikuiskasvatustieteeseen kytkeytyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
 • tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
 • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista aikuiskasvatustieteen alalla
 • osaa jäsentää aikuiskasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti
 • pystyy hahmottamaan ja jäsentämään pedagogisen tai työelämän kehittämishankkeen omaksumansa aikuiskasvatustieteellisen teoriataustan avulla

Structure

Select all (25 cr)