YTTP1160 Basic Business Studies in Practice (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Markkinoinnin, johtamisen, laskentatoimen, yrittäjyyden ja viestinnän johtamisen peruskursseilla opittu teoreettinen perusta muodostaa lähtökohdan yhteenvetokurssin tehtävien ratkaisemiseen.

Learning outcomes

Opintojakso on yhteenvetokurssi (cap stone), jonka suoritettuaan opiskelija ymmärtää liiketoimintaosaamisen eri osa-alueiden merkityksen aidossa liiketoimintaympäristössä ja osaa soveltaa eri peruskursseilla oppimiaan asioita käytännössä.

Metataidot: ryhmätyötaidot, videoiden tekeminen

Additional information

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Description of prerequisites

Ennen kurssin alkua opintosuoritusrekisteristä pitää löytyä 3 kpl oheisista kursseista (YTTP1110/YTTP2110, YTTP1120/YTTP2120, YTTP1130/YTTP2130, YTTP1140/YTTP2140 ja YTTP1150/YTTP2150). Esitietovaatimuksiksi hyväksytään myös vastaavat peruskurssit, joita on suoritettu 12 opintopisteen verran.

Study materials

Oppimateriaalit ilmoitetaan vuosittain.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Palautettava kurssityö
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching