YJOS4160 Organizational Change Management (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

* Muutos organisaation ja johtamisen ilmiönä.
* Organisaatiomuutoksen luonne, pääkoulukunnat ja lähestymistavat.
* Muutosprosessit ja niiden johtaminen; muutosstrategioita ja kehittämisen viitekehyksiä (OD), kriisien ja konfliktien johtaminen,
* Muutoksen toimijat ja niiden roolit. Muutoksen diskurssit.

Learning outcomes

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan osaavan:
* ymmärtää, tunnistaa ja jäsentää muutosta organisaatioissa teoreettisesti ja käytännöllisesti
* tietää ja tunnistaa muutoksen johtamisen keskeisiä kysymyksiä
* osaa analysoida muutosprosesseja ja muutoksen johtamisen sekä organisaation kehittämisen tilanteita
* tietää muutoksen johtamisen strategioita ja malleja
* tietää muutosagenttien rooleista ja tunnistaa johdon roolin muutoksen läpiviennissä

Additional information

Lectured every second year. Next time Spring 2019.

Study materials

Oppimateriaali tarkentuu jokavuotisessa opetusohjelmassa

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen kurssipäiviin ja oppimispäiväkirja
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching