YJOS2240 Recruitment Management (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson tavoitteet kytkeytyvät YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden kohtiin 8 (Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja) ja 10 (Eriarvoisuuden vähentäminen: Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä). Opintojaksolla opiskelijat oppivat arvioimaan organisaation resursointiin ja työurien johtamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia, esim. tasa-arvon edistämisen näkökulmasta. 

Learning outcomes

Opintojakson lopussa opiskelija osaa: 

 • selittää ja analysoida rekrytoinnin merkitystä osana henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta

 • kuvata ja arvioida organisaatioiden rekrytointiprosesseja ja –käytäntöjä sekä henkilöarviointia

 • tarkastella ja arvioida organisaation resursointiin ja henkilöstön työurien johtamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia

 • tarkastella ja analysoida kriittisesti työuran ja elämän kokonaisuutta yksilön ja organisaation näkökulmista

 • ymmärtää ja selittää organisaation resurssionnin tai uratutkimuksen ajankohtaisimmat suuntaukset sekä tunnistaa omia kiinnostuksen kohteita tällä tutkimusalueella.- tuottaa johonkin kurssin teemaan pureutuvan, tieteellisesti perustellun kirjallisen ja suullisen esityksen yhteistyössä oman ryhmänsä kanssa

 • arvioida ja reflektoida omaa ja ryhmänsä oppimista

Metataitoihin liittyvät tavoitteet:

Opintojaksolla opiskelija:

 • syventää kriittisen ajattelun taitoja 

 • harjoittelee arviointi-, reflektointi-, kommunikointi- ja yhteistyötaitoja

 • oppii hyödyntämään luovan ja innovatiivisen ajattelun menetelmiä kaikessa toiminnassa 

Additional information

Opiskelijoita otetaan enintään 30 kurssille per lukukausi. Kurssi on ensisijassa tarkoitettu johtamisen pääaineopiskelijoille

Description of prerequisites

Johtamisen aineopinnot 

Study materials

Artikkelit ja kirjallisuus luennoitsijan ilmoituksen mukaan 

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:
 • Osallistuminen luennoille (80% läsnäolovelvoite), 
 • Case-töiden laatiminen ja esittäminen ryhmässä, opponointi, 
 • Yksilöllisen esseen ja oppimispäiväkirjan laatiminen 
Study materials:

Opettaja ilmoittaa kurssin alkaessa  

Teaching