YJOA1920 Bachelor Level Research Tutorial and Bachelor´s Thesis (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Aineopintoseminaari kruunaa johtamisen aineopinnot. Opit tutkimuksen perusteet ja toteutat itsenäisen tutkimusprojektin.

Description

Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn. Seminaarityöskentelyssä opiskelija osallistuu tieteelliseen keskusteluun sekä suullisesti että kirjallisesti. Seminaarityöskentely on tarkoitettu ainoastaan pääaineopiskelijoille.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- suunnitella, toteuttaa ja raportoida oman pienimuotoisen tutkimushankkeen
- hankkia omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää tietoa oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja kriittisesti
- käyttää ja analysoida hankkimaansa aineistoa
- raportoida tutkimuksensa tulokset akateemisen opinnäytetyön muodossa
- kommentoida ja arvioida tutkimuksia rakentavasti ja vuorovaikutteisesti

Additional information

JSBE: Aiheanalyysi ja käsitekatsaus tehdään syksyn aikana. Jos nämä jäävät tekemättä, poistetaan seminaarista vuoden vaihteessa. 


Avoin yliopisto: Aineopintojen seminaarityöskentely alkaa tammikuussa 2024. Opintojakso YJOA1920 toteutetaan, mikäli osallistujia ilmoittautuu riittävästi 10.1.2024 mennessä.

Description of prerequisites

Yrityksen taloustieteiden aineopintoja sekä metodi- ja tiedonhankintamenetelmäopinnot (JSBA1110 Metodiopinnot ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät) vähintään aloitettu seminaarin alkaessa ja suoritettu ennen tämän kurssin rekisteröintiä

Study materials

Oman tutkimusaiheen tieteellinen kirjallisuus

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi erillisten tiedekuntaneuvostossa hyväksyttyjen kandidaatin tutkielman arviointikriteereiden perusteella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching