XYHX999 Personal Study Planning and Peer Group Guidance (INTEGRA) (3–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Ohjausosion tavoitteena on muodostaa selkeä, perusteltu ja aikuisen opiskelijan omaan elämäntilanteeseen soveltuva käsitys itsestä opiskelijana korkeakouluopinnoissa suomalaisessa yliopistossa.


Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen henkilökohtaisiin ohjauskeskusteluihin ja kotiryhmissä tapahtuvaan ryhmä- ja vertaisohjaukseen, oman HOPS:n laatiminen ja päivittäminen sekä jatkosuunnitelman laatiminen yhteistyössä INTEGRA:n ohjaajan ja tarvittaessa TE-toimiston ohjaajan kanssa.


Arviointiperusteet

Osuuden suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista kaikille yksilö- ja ryhmäohjauskerroille sekä oman HOPS:n tuottamisen. 

Learning outcomes

Osion suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella omaa opintopolkuaan akateemisissa opinnoissa. Hän osaa kirjallisesti ja suullisesti kuvata ja arvioida oman oppimisensa tarpeita, tavoitteita ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelija kykenee hahmottamaan omat tavoitteensa ja kehittymistarpeensa myös kielten opiskelun (S2, akateeminen englanti) näkökulmasta. Vertaisryhmätyöskentelyssä opiskelija harjoittelee ja hankkii taitoja toisten opiskelijoiden aktiiviseen kuunteluun ja rakentavaan yhteistyöhön sekä ymmärtää palautteen antamisen ja vastaanottamisen merkityksen oman ajattelun kehittämisessä. 

Additional information

Osion suorittamisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä Keski-Suomen TE-toimiston ohjaajien kanssa. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osuuden suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista kaikille yksilö- ja ryhmäohjauskerroille sekä oman HOPSin tekemisen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
No published teaching