XYHX008 Multilingual Argumentation and Debate (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
German, English, Spanish, Finnish, French, Russian
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Nevotteleminen, väittelyt ja argumentointi ovat osa akateemista asiantuntijuutta. Kurssi tutustuttaa opiskelijat monikielisen työelämän mukanaan tuomiin vuorovaikutustilanteisiin ja suhteisiin, joissa tehokas ja tarkoituksemukainen toiminta edellyttää monikielistä ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusosaamista. Kurssin tavoitteena on viedä argumentoinnin ja kriittisen ajattelun teoriat ja teoreettiset ilmiöt käytäntöön. Kurssilla otetaan käyttöön opiskelijoiden monikielinen repertuaari ja vahvistetaan mahdollisuuksia toimia monikielisissä ja kulttuurienvälisissä ympäristöissä. Kurssi sisältää paljon käytännön harjoituksia ja oppimisessa hyödynnetään laajasti vertais- ja itsearviointia. 

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Learning outcomes

Learning Outcomes
By the end of the course, students are expected to:
1. understand the elements of thinking and use them as guidelines to improve their own reasoning abilities
2. be aware of intellectual standards of thinking and apply them to improve their reasoning skills, particularly when evaluating the arguments of others and constructing their own arguments
3. be aware of their own strengths and challenges in oral communication
4. be able to identify and evaluate the arguments of others, and construct their own arguments in various formal oral communication situations
5. be able to provide detailed and constructive feedback to their peers, and reflect on their own performance
6. Be able to communicate their own arguments and ideas in multilingual environments both in Finnish and in English

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
German, English, Spanish, French, Russian
No published teaching