XYHU1000 Mind the Gap (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Coordinating organisation:
Open University, Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan korkea-asteella tarvittaviin akateemisiin lukemisen ja kirjoittamisen tarpeisiin ja erilaisiin akateemisissa maailmassa käytettäviin tekstilajeihin. Kurssilla tutustutaan myös korkea-asteen koulutuksen (ammattikorkeakoulu ja yliopisto) toimintaympäristöihin ja siihen, minkälaista korkea-asteella opiskeleminen on. Lisäksi kurssin aikana vahvistetaan valmiuksia osallistua englannin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeeseen (lukiolaiset) tai valintakokeisiin (ammattikoululaiset) .

Suoritustavat

Lähiopetus, käytännön harjoitukset, kirjalliset ja suulliset tehtävät.


Learning outcomes

Osallistujan odotetaan vahvistavan kurssin aikana akateemisia tekstitaitojaan sekä englannin että suomen kielellä.

Additional information

Kurssi on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille.

Study materials

Oppimateriaalista ilmoitetaan kurssin aikana.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching