XYHM1006 Research Communication Skills (Mathematics and Statistics) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
  • tieteellisen tutkielman rakentaminen

  • tutkimus- ja kirjoitusprosessin hallinta

  • tutkielma tekstilajina

  • vertaispalaute

  • oman tutkielman esittely ja siitä keskusteleminen.


Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija


  • Hallitsee tutkielmatekstin kirjoittamisprosessiaan.
  • Ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
  • Osaa rakentaa omaa tutkielmatekstiä tieteenalakohtaisia konventioita ja argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.
  • Osaa antaa, vastaanottaa ja analysoida palautetta tieteellisen tekstin työstämisen eri vaiheissa.
  • Osaa esitellä omaa tutkimustaan ja keskustella siitä eri kielillä.

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Kypsyysnäytteen kielentarkastus kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XKVX1002.

Description of prerequisites

XYHM1004 Akateemiset tekstitaidot ja XYHM1005 Monikielinen vuorovaikutus

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English

Teaching