XYHK2002 Tutkimusviestintä (OKL) (1–2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2023-2024

Description

Sisältö

  • Kirjoittamisprosessi
  • Tiedonhankinta
  • Monikielisten lähteiden kanssa toimiminen
  • Palautevuorovaikutus ohjatussa vertaisryhmässä
  • Tieteellisen tutkielman perusrakenne ja konventiot


Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

  • ymmärtää tutkimuksen tekoon liittyvää kirjoittamisen prosessimaisuutta ja osaa suunnitella kirjoitusprosessiaan
  • osaa hyödyntää aiemmilla opintojaksoilla kartutettuja tiedonhakutaitoja kansainvälisten lähteiden etsimiseen
  • on kehittänyt strategioita ja oman ilmaisun keinoja monikielisten lähteiden kanssa toimimiseen
  • osaa käyttää palautevuorovaikutusta oman ja vertaiskirjoittajien kirjoittamisen edistäjänä
  • osaa tuottaa oman alan konventioiden mukaista tieteellistä tekstiä

Additional information

XYHK2002 Tutkimusviestintä -opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että opiskelija suorittaa yhtä aikaisesti opintojaksoa OKLA4301 Kandidaatintutkielma ja seminaari (9 op)

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).


Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1–2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching