XYHI004 Project Communication (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
• vuorovaikutusosaaminen projektissa, yhteistyötaidot
• projektiviestinnän tavoitteet ja muodot
• kirjoittamisprosessi
• palautetaidot
• viestinnän ymmärrettävyys ja tilanteenmukaisuus


Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen projektityöskentelyssä

  • tuntee projektiviestintään liittyviä tekstilajeja ja niiden konventioita

  • osaa tuottaa keskeisimmät projektissa tarvittavat dokumentit

  • tuntee projektipalavereihin liittyviä käytänteitä

  • osaa valita tilanteeseen sopivan tavan viestiä projektin eri vaiheista

  • tuntee projektityöskentelyyn liittyviä ryhmä- ja vuorovaikutusilmiöitä


Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Oppimistehtävien arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching