XYHI002 Research Communication (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kanditaatintyön tutkielmaseminaaria tukeva äidinkielen kurssi

Description

Sisältö

Kurssi tukee tutkielmaseminaarin työskentelyä ja kandidaatintutkielman valmistumista. Keskeisiä sisältöjä ovat tieteellinen keskustelu, asiantuntijaesiintyminen, rakentava palaute, puhutun ja kirjoitetun tieteellisen tekstin ominaispiirteet ja tuottamisprosessin hallinta.


Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija

  • tuntee tieteellisen keskustelun käytänteitä

  • osaa suunnitella kirjoittamisen ja puhumisen prosessejaan

  • osaa rakentaa puhuttuja ja kirjoitettuja tieteellisiä tekstejä koulutusalansa käytänteiden mukaisesti. 

Additional information

Omat toteutukset tietojärjestelmätieteiden sekä tietotekniikan opiskelijoille. 

Tietotekniikan opiskelijat voivat suorittaa kurssilla kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden. Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla hän on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % osallistumista luennoille, 100 % osallistumista harjoituksiin sekä oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti. Oppimistehtävien arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % osallistumista luennoille, 100 % osallistumista harjoituksiin sekä oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti. Oppimistehtävien arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching