XYHH5000 Designing multilingual education (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Maisterivaiheen opiskelijoille

Description

Kurssilla perehdyt monikielisen kieli- ja viestintäkoulutuksen suunnitteluun aikuisille. Harjoittelet suunnitteluprosessia ja kouluttamista käytännössä toimimalla monialaisessa tiimissä.

Kurssi sopii kaikille KiVi-laitoksen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita harjoittelemaan työelämässä tarvittavia koulutustaitoja. Kouluttamiseen liittyviä taitoja tarvitaan työelämässä esimerkiksi perehdyttämisessä, oman asiantuntemuksen jakamisessa ja kokouksissa, ei pelkästään opetuskontekstissa.

Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa

  • yhteisopettaminen ja yhteissuunnittelu
  • monikielinen pedagogiikka aikuisille
  • koulutuksen suunnitteluprosessi (mm. alakohtainen tarvekartoitus ja mukauttaminen)

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee erilaisia yhteisopettamisen ja yhteissuunnittelun muotoja aikuisille suunnatussa koulutuksessa
  • on perehtynyt monikieliseen pedagogiikkaan ja tuntee tapoja soveltaa sitä
  • tiedostaa, että alakohtaisten tarpeitten huomioiminen on tärkeä osa koulutuksen suunnittelua
  • on kehittänyt vuorovaikutusosaamistaan, jota tarvitaan yhteissuunnittelussa ja projektinhallinnassa
  • osaa hyödyntää reflektointia osana jatkuvaa oppimistaan.Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tarkemmat arviointiperusteet esitellään kurssin alussa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching