XYHB1000 Equity, Diversity and Inclusion in Communities (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla avataan näkökulmia vuorovaikutuksen ja erojen, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden suhteisiin. Erityisenä fokuksena yhdenvertaisuutta tukeva kielenkäyttö esimerkiksi sukupuolen, etnisyyden, vammaisuuden, monikielisyyden, luokan, ja seksuaalisen suuntautumisen näkökulmista. Pohdimme ja tarkastelemme kriittisesti kielellisen vuorovaikutuksen ja tekstien tuottamisen käytänteitä esimerkiksi erilaisissa painetuissa materiaaleissa ja (uuden) median teksteissä. Kurssilla myös etsitään konkreettisia ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija

  • osaa reflektoida omaa vuorovaikutustaan erilaisten erojen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta,
  • osaa tarkastella kriittisesti yhteiskunnallisia ja ammatillisia käytänteitä sekä
  • osaa omatoimisesti hakea ja soveltaa tietoa eroista ja yhdenvertaisuudesta.

Additional information

Kurssin pääasiallinen kieli ovat kaikenlaiset suomet, mutta kurssilla käytetään myös muita kieliä muun muassa englanninkielisiä tekstejä.

Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen, lukeminen ja keskustelu, itsenäiset kotitehtävät, pari- ja ryhmätyöt, oheislukemisto, lopputyö.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching