XVK0003 Advanced Course in Sign Language 2 (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla jatketaan viittomavaraston kartuttamista. Harjoituksia tehdään keskustelujen ja esitysten muodossa. Kurssin aikana pyritään kehittämään ilmaisutaitoa. Kurssin päättyessä opiskelija osaa tuottaa kokonaisen tarinan omaan elämäänsä ja helppoihin arkipäivän tilateisiin liittyvistä aiheista.

Suoritustavat

24 tuntia kontaktiopetusta ja 24 tuntia itsenäistä työskentelyä, kotitehtävät annetaan kurssin aikana. Tunneilla on runsaasti pariharjoituksia sekä ryhmäkeskusteluja.

Learning outcomes

Kurssin jälkeen opiskelija
- osaa tuottaa/ymmärtää erilaisia lauserakenteita
- osaa tuottaa/ymmärtää pidempiä asiakokonaisuuksia arkipäivän aiheista
- osaa keskustella tavallisista arkipäivän aiheista ryhmässä

Description of prerequisites

Edellyttää alkeis- ja jatkokurssin käymistä.

Recommended prerequisites

Study materials

Tunnilla jaettavat tehtävät.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Jatkuva arviointi, tarinan esittäminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching