XVK0001 Basic Course in Sign Language (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssin aluksi opiskellaan käyttämään visuaalista kanavaa oppimisen välineenä. Opiskellaan arkielämän tilanteisiin liittyviä viittomia. Aihepiireinä ovat mm. sormiaakkoset, numerot, erilaiset ajanmääreet, perhe jne. Lisäksi tutustutaan kuurojen kulttuuriin kirjallisuuden ja dokumenttiohjelman kautta. Kurssin jälkeen opiskelija selviytyy helpoista keskustelutilanteista, joissa hän osaa kertoa itsestään perheestään, harrastuksistaan jne.

Suoritustavat

50 tuntia kontaktiopetusta ja 50 tuntia itsenäistä työskentelyä, kotitehtävät annetaan kurssin aikana. Tunneilla on runsaasti pariharjoituksia.

Learning outcomes

Kurssin jälkeen opiskelija
- osaa muodostaa yksinkertaisia lauseita kurssilla käydyistä asioista
- ymmärtää yksinkertaisia kysymyksiä ja osaa vastata niihin
- osaa kielen peruskieliopin alkeet
- osaa kertoa itsestään perusasioita ja kysyä niistä muilta
- tuntee perusteita kuurojenkulttuurista

Literature

  • Viittomakieliset Suomessa; Anja Malm, Viittomakieli 1 Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille; Vivolin-Karen & Alanne,; ISBN: 951 792 077 6
  • Suomalaisen viittomakielen perussanakirja; Kuurojen liitto; ISBN: 952-9883-17-X

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Jatkuva arviointi, kurssin välikokeet ja lopputentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching