XRUX1010 Omien tekstien ohjausryhmä ruotsinkielisille/ handledning av egna texter, svenskspråkiga studenter (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2023-2024

Description

På kursen får studenten handledning till att skriva sin kandidatuppsats på svenska, feedbackinteraktion spelar också en viktig roll i kursinnehållet. Kursen skräddarsys efter deltagarnas behov. Vi kommer tillsammans överens om tidtabellen.

Learning outcomes

Efter kursen kan studenten:


  •  ställa frågor för att få råd angående sina skrivuppgifter

och med hjälp av råden göra framsteg i sitt skrivande.


  • Studenten övar sig på att be, ge och ta emot feedback vad gäller skrivuppgifter.

Description of prerequisites

Har påbörjat sin kandidatuppsats.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Avlägger uppgifterna som vi tillsammans kommer överens om.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching