XRUX1003 Snacka proffs – svenska för arbetslivet (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2023-2024

Tweet text

Vill du förbättra dina kommunikationsfärdigheter i arbetslivet? Kom med och träna svenska på distans i arbetsrelaterade situationer!

Description

Kursbeskrivning
På den här distanskursen tränar man svenska i arbetsrelaterade situationer och känner igen sin kompetens på arbetsmarknaden. Man lär sig också att reflektera vilken roll kulturen och språkidentiteten har i kommunikationen. Kurstillfällen ordnas i realtid på distans på bestämda datum.

Innehåll

· diskussionsövningar både i vardagliga och arbetsrelaterade situationer

· karriärplanering och arbetssökning

· flerspråkighet och kulturella fenomen i arbetslivet

Learning outcomes

Efter avlagd kurs förväntas studenten kunna

· reflektera och utveckla sin kommunikationsförmåga

· bli medveten om sin språkidentitet och dess påverkan i kommunikationen

· identifiera och utnyttja sin kompetens för att branda sig för arbetslivet

· inse olika kulturella aspekter i arbetsrelaterade situationer

Additional information

För att delta i kursen behöver man ha fungerande kamera och mikrofon.

Description of prerequisites

Kursen riktar sig till dem som har avlagt svenska som ingår i kandidatexamen eller som har motsvarande kunskaper i svenska. Egen motivation och vilja att förbättra sina muntliga kunskaper i svenska är viktiga.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching