XRUX1001 Preparatory E-module in Swedish (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla harjoitellaan opintoihin ja työelämään liittyvää sanastoa sekä kerrataan keskeisimpiä kielioppirakenteita.

Suoritustavat

Materiaali koostuu erilaisista teksteistä, videoista ja tehtävistä Moodlessa. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti tutoropettajan avulla.

Learning outcomes

• Tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan kielenoppijana ja osaa arvioida kielitaitoaan
• Osaa kertoa itsestään ja yliopisto-opinnoistaan käyttäen kielen perusrakenteita ja sanastoa.
• Osaa ilmaista mielipiteitään opintoihin liittyvistä aihepiireistä
• Osaa lukea kohdekielisiä tekstejä
• Osaa etsiä tietoa ruotsiksi
• Osaa hyödyntää opiskelussaan apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä

Description of prerequisites

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. (moduuli ei ole alkeiskurssi)

Study materials

Materiaali koostuu erilaisista teksteistä, videoista ja tehtävistä Moodlessa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching