XRUX1000 Update your Swedish (1–2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Uppdatera din svenska -opintojaksolla opiskelija kehittää ruotsin kielen taitoaan kohti tutkintovaatimusten mukaista osaamista. Osaamistavoitteiden saavuttamiseksi opintojaksolla harjoitellaan suullista ilmaisua sekä kirjoitetaan ja luetaan kohdekielisiä tekstejä opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Jaksolla kehitetään myös opiskelijoiden kielenoppimisen strategioita.

Suoritustavat

Itsenäistä sekä pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kertoa itsestään ja opinnoistaan.
- osaa keskustella ajankohtaisista ja omaan alaan liittyvistä aiheista.
- osaa hyödyntää erilaisia oppimista tukevia työkaluja osaamisensa kehittämisessä.
- osaa arvioida omaa oppimistaan ja on kehittänyt kielenoppimisstrategioitaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Läsnäolo, aktiivinen osallistuminen ja osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Läsnäolo, aktiivinen osallistuminen ja osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching