XRUT001 Business Culture in the Nordic Countries (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

På kursen har du möjlighet att förbättra dina muntliga och skriftliga färdigheter i nordisk affärskommunikation med tyngdpunkt på den kommunikativa delen. Du har möjlighet att öka dina kunskaper om de likheter och olikheter som finns mellan de nordiska affärskulturerna. Vi fördjupar oss i möteskulturella teman och i kursen ingår bl.a. småprat, diskussion och företagsbesök. Undervisningsspråket är svenska. I kursen ingår också hemuppgifter.

Learning outcomes

- Är motiverad att förbättra sina färdigheter i kommunikation.
- Kan aktivt delta i diskussioner.
- Förstår likheter och olikheter mellan de nordiska affärskulturerna.
- Kan kommunicera om frågor som berör ekonomi.

Additional information

Närmast för ekonomiestuderande, de har förtur.

Description of prerequisites

Olet suorittanut tutkintoon kuuluvan ruotsin (valtionhallinnon kielitutkinto kielilaki 424/2003 ja kieliasetus 481/2003).

Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytysti suoritetut tehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching