XRU0005 Further Swedish (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla kerrataan ruotsin kielen kielioppirakenteita, mm. substantiivit, adjektiivit, pronominit, verbit, sanajärjestys ja prepositioiden käyttö. Lisäksi harjoitellaan luetunymmärtämistä erityyppisten tekstien avulla, tehdään runsaasti keskusteluharjoituksia ja pidetään lyhyt suullinen esitys. Kurssi valmentaa opiskelijaa tutkintoon kuuluvaa ruotsin akateemisen tason kurssia varten aktivoimalla ruotsin kielen käyttöä.

Suoritustavat

Kurssin opetusmuotoja ovat kielioppiluennot harjoituksineen, keskustelu- ja tekstinymmärtämisharjoitukset.

Learning outcomes

Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee kielioppirakenteet, osaa kertoa omasta opiskelualastaan, pystyy lukemaan kohdekielisiä tekstejä sekä keskustelemaan ajankohtaisista teemoista.

Additional information

Ruotsin valmentava kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat monipuolista harjoitusta ja tukea sekä kirjallisen että suullisen ruotsin kielen tuottamisessa.

Toteutetaan vain Jyväskylän avoimen yliopiston opintojaksona.

Description of prerequisites

Kurssi soveltuu parhaiten opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet lukiota ja joiden ruotsin opiskelusta on jo aikaa ja/tai kielitaito on puutteellinen.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivinen osallistuminen opetukseen, osasuoritukset (ainekirjoitus, lyhyt suullinen esitys parin kanssa) sekä lopputentin läpäiseminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
No published teaching