XPVK003 Interaction Skills of Expertise of Pre School Education (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat oman alan asiantuntijalta vaadittavan vuorovaikutusosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen, työyhteisön vuorovaikutuksen tarkastelu tiimityön, monikulttuurisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta sekä vuorovaikutuksen ohjaaminen ja rakentaminen työyhteisössä.


Learning outcomes

Kurssin käyneen opiskelijan odotetaan:

  • osaavan tunnistaa pedagogisen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijan työn edellyttämää vuorovaikutusosaamista

  • osaavan kehittää vuorovaikutusosaamistaan

  • ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisön päätöksenteossa ja moniammatillisten sekä monikulttuuristen tiimien vuorovaikutuksessa

  • osaavan tunnistaa oman alansa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä

  • ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen työhyvinvoinnin rakentumisessa. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching